Ai bảo cứ thích cắt kiểu sang trọng mà không muốn rụng sợi nào cơ ...
KHÁCH NÓI NHIỀU, CHỦ QUÁN CẠO THÀNH ĐẦU CUA LUÔN

hic hic...ai bảo cứ thích cắt kiểu sang trọng mà không muốn rụng sợi nào cơ.


[share : Hồ Ly]