Ai cũng đẹp chỉ là chưa dậy thì mà thôi...Cơ bắp có thể thay đổi... Nhưng vẫn phải giữ cái thần thái.
Ai cũng đẹp chỉ là chưa dậy thì mà thôi.

Nguồn: HÓNG HỚT BANG

Loading...

0 nhận xét: