Đây là lý do nhiều cô gái thích tóc ngắn?Giờ mới hiểu tại sao tóc ngắn lại được yêu thích đến như vậy.
Yêu những cô gái tóc ngắn

Ảnh: Welax

Loading...

0 nhận xét: