Đấy, đã quyết là phải nhanh và dứt khoát như thế này này...Đấy, đã quyết là phải nhanh và dứt khoát như thế này này.
Không nhanh tay thì hết giờ.


[Nguồn: Thánh Ngáo]

Nhận xét