Bác nào nuôi mèo mà sợ chuột đến thế này vào điểm danh
CÓ NHỮNG CON MÈO SINH RA LÀ ĐỂ SỢ CHUỘT
Có nhà ai mèo sợ chuột như này không?