Bạn đã có được cái thần thái thế này khi tập thể dục chưa?
THẦN THÁI LÀ THỨ TỒN TẠI DUY NHẤT
Cái dáng thể dục của ai đây ta.


Video: Thế Anh