Bán gì không quan trọng. Quan trọng là phải có thần tháiBán gì không quan trọng. Quan trọng là phải có thần thái ;)
Nhìn mặt thấy thương gì đâu...


Nguồn: Hiếp Thập

Loading...

0 nhận xét: