Bây giờ thiệp cưới đáng yêu quá... Thoáng nhìn là biết đẹp đôi rồi..< Góc desigh >
Bây giờ thiệp cưới đáng yêu quá... Thoáng nhìn là biết đẹp đôi rồi..

P/s: Cũng mong có người thương đi cùng rồi sau nên duyên phải làm 1 cái thiếp độc lạ không kém chứ nhỉ..

Loading...

0 nhận xét: