Các chị lần sau nói đủ câu cho anh em chúng tôi bớt khổ nhá...Chị kia ăn nói nửa chừng
Làm cho anh ấy vừa mừng vừa lo
Các chị lần sau nói đủ câu cho anh em chúng tôi bớt khổ nhá..


[clip: Đỗ Quang Huy ]

Loading...

0 nhận xét: