Chân dung 2 bảo vệ hộ trợ cứu gần 40 mạng người trong vụ cháy chung cư CarinaChân dung 2 bảo vệ hộ trợ cứu gần 40 mạng người trong vụ cháy chung cư Carina. Bỏng hết cả chân và tay!!!

Những người âm thầm liệu ai biết???

Pic : Nhật Huy

Loading...

0 nhận xét: