Chủ xe quát mắng dọa đánh hành khách nếu quay phim...Sáng nay tại bến xe Cao Lãnh.
Chủ xe quát mắng dọa đánh hành khách nếu quay phim.


Nguồn: Diễm Trang

Nhận xét