Con biếng ăn bởi vì con không muốn lớn, vì con lớn thì mẹ sẽ già ..."ÔNG KỄNH CON" LÝ GIẢI VIỆC KHÔNG MUỐN ĂN CƠM... VÌ SỢ MẸ GIÀ ĐI
"Con biếng ăn bởi vì con không muốn lớn, vì con lớn thì mẹ sẽ già ..." Nghe ông kễnh ý giải thích thì thấy cũng phải.


Clip: Phan Thị Dung

Loading...

0 nhận xét: