Cưới xong kDành trọn đêm tân hôn để đếm tiền luôn, đố ai đoán đúng tổng số tiền này ...KHI BẠN MÃI MỚI LẤY ĐƯỢC VỢ VÀ TEAM BẠN THÂN MỪNG CƯỚI NGUYÊN THÙNG TIỀN... LẺ

P/s: Dành trọn đêm tân hôn để đếm tiền luôn, đố ai đoán đúng tổng số tiền đấy...