Dành cho người cũ và những gì đã cũ ...NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG!

Dành cho người cũ và những gì đã cũ.

Em đi bỏ lại sông sâu.
Hoàng hôn tím biếc nỗi sầu giăng giăng.
Còn tôi cắt nửa vầng trăng.
Gửi em một nửa trong lòng nát tan.


Nguồn: 9show

Loading...

0 nhận xét: