Không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cảnh tượng này...Hôm qua, em đi chùa Hương thì gặp cảnh tượng này...
Còn từ nào để diễn tả đây

Ảnh: Thế Quang/ Hóng Hớt Bang

Loading...

0 nhận xét: