Lời nhắn nhủ nhẹ với bà xã em cứ liệu hồn với anh ...Nhân dịp quan viên 2 họ đông đúc, chú rể tranh thủ trổ tài luyện công, phải chăng trước là thể hiện tài năng, sau là nhắn nhủ nhẹ với bà xã em cứ liệu liệu hồn với anh ;)


Nguồn: N.Bích

Loading...

0 nhận xét: