Nghe tiếng pô thôi là biết anh đẹp zai rồi, nhưng khoan đã...có gì sai saiNghe tiếng pô thôi là biết anh đẹp zai rồi, nhưng khoan đã...có gì sai sai

Hôm qua đứng trước cổng trường
Thấy thằng xe máy lách đường rú ga
Hôm nay ra bãi tha ma
Thấy thằng xe máy hôm qua đây rồi


Video : Le Hang / gr otofun

Loading...

0 nhận xét: