Phóng viên báo ĐS và LĐ bị thanh niên làng quây trên đê Khoái ChâuPHÓNG VIÊN BÁO ĐS & PL BỊ THANH NIÊN LÀNG "QUÂY" TRÊN ĐÊ KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN NHƯ PHIM HÀNH ĐỘNG...


Clip: Tr. Q. Kh
(N.P.V - 1h00, 15/3/2018)

Loading...

0 nhận xét: