Sáng ra gặp ngay chị hổ báo, cáo chồnSáng ra gặp ngay chị hổ báo, cáo chồn. Lùi xe và định quay đầu trên cầu, xuống chửi người đứng đằng sau vì tội không nhường đường cho chị quay đầu :(((


Video : Phạm Mạnh

Loading...

0 nhận xét: