Thanh niên có tâm nhứt hệ mặt trời ...Tấn công nổi dậy đi bà con ơiii

Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu không biết đi đâu
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi


[clip : Hiếu Phạm]

Loading...

0 nhận xét: