Trẩu tre giờ nó máu nắm các ông các bà ạ, cứ né né ra cho đỡ phải đầu phải tai ...[Chuyện xóm tôi]
Trẩu tre giờ nó máu nắm các ông các bà ạ, cứ né né ra cho đỡ phải đầu phải tai.


Nguồn: Hóng

Loading...

0 nhận xét: