Tuyệt chiêu xử lý khi có hỏa hoạn khiến cả lớp há mồm kinh ngạcCÁCH XỬ LÝ TỐT NHẤT KHI CÓ HỎA HOẠN XẢY RA.

Em nên theo ngừng diễn hài đi. Không biết thật hay đùa mà cười không ngậm được mồm.


Video: Phan Ngọc Mây

Loading...

0 nhận xét: