Đúng chuẩn em đẹp không cần son phấn...Ôi những nụ cười...quá hồn nhiên và chân chất luôn.
Đúng chuẩn em đẹp không cần phân són à nhầm son phấn ...


Nguồn: Thư Phạm

Loading...

0 nhận xét: