Đường tăng đâu rồi sao không điện thoại gọi tôn ngộ không về đi ...<Góc lưu linh>
Tôn hành giả phiên bản Việt, vác gậy như ý lêu hêu trên phố sau trận nhậu túy lúy với các lưu linh cùng khu phố!
Đi thế kia thì bao giờ mới về nhà thỉnh kinh được ta...


Share: Vỹ công tử

Loading...

0 nhận xét: