Video cận cảnh vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân
VIDEO CẬN CẢNH VỤ TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG GIỮA XE CỨU HỎA VÀ XE KHÁCH TRÊN CAO TỐC PHÁP VÂN

Mời các bạn xem rõ rồi đưa ra ý kiến.


Video: Dinh Xuan Hiep/oto fun