Đàn ông cần phải mạnh mẽ như anh chàng cuối clip nàyCuộc đời hổng sợ ai hổng sợ con gì ngoài con rắn, đứa nào mà chơi trò mắc dại vậy phát hiện được tao đập chết.

Quả cuối "thốn" dễ sợ =)))))))))))


Nguồn: Kênh Hài