Anh thợ cắt tóc đỉnh nhất trong lớp tôi từng thấy ...Sai lầm lớn nhất của cuộc đời là để cho bạn cắt tóc.

Tiếc gì tiền mà ko ra tiệm, nhiều khi ra tiệm còn khóc lên khóc xuống, đây lại đưa cho tay ngang. Rút kinh nghiệm nha mấy em.


Video: Trần Quốc Bảo

Loading...

0 nhận xét: