Bạn thân ơi, liệu mai mình còn chơi với nhau...Bằng hữu thiên hạ nhiều vô kể.
Tri kỷ như ta được mấy người....
Bạn thân ơi, liệu mai mình còn chơi với nhau.


Nguồn: Hóng

Loading...

0 nhận xét: