Bướm kéo vào nhà và bay vòng vòng như trảy hội ...Không phải Hàm Hương vẫn gọi được bướm.
Tầm 21h30 chả biết bướm ở đâu kéo vào nhà và bay vòng vòng như trảy hội..
Liệu có sao không nhỉ.


[clip: Hoàng Huyền]

Loading...

0 nhận xét: