Bướm kéo vào nhà và bay vòng vòng như trảy hội ...

Không phải Hàm Hương vẫn gọi được bướm.
Tầm 21h30 chả biết bướm ở đâu kéo vào nhà và bay vòng vòng như trảy hội..
Liệu có sao không nhỉ.


[clip: Hoàng Huyền]

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com