Các thánh lô muốn ăn 2 nháy thì vào đây mà học tập đi nhéKhi bố mẹ bắt ngồi cúng nhưng lại đúng giờ lô. Thôi thì cứ tín tâm ắt sẽ thành đại nghiệp.


Share: Vũ Huy Hùng

Loading...

0 nhận xét: