Chạy nhanh không thằng chú rể nó nhảy lên nó táng vỡ alô bây giờ
ĐAU ĐỚN NHÌN NGƯỜI YÊU CŨ ĐI LẤY CHỒNG...

Nhìn anh ấy đau đớn, gào xé tâm can quá...


Share: Ha Linh