Có những người con gái khó hiểu đến lạ kỳ ...Khả năng là chị phòng khi thắng gấp, mũ sẽ dội về phía trước và úp sọt đúng vị trí ban đầu. Chị tính thật là kỹ.=))


Nguồn: Hóng

Loading...

0 nhận xét: