Có ông nào thẹn không bằng các em nó không nhỉ?


Ngày xưa bằng tuổi nó mình cầm tay gái thôi đã ngại đỏ cmn mặt, giờ nhìn các e bạo dạn thế này ah tin là nền công nghiệp VAV sẽ phát triển lắm đây.P/s: Có ông nào thẹn không bằng các em nó không nhỉ?

Nguồn: Davids Sơn/ Hóng Hớt Bang

Loading...

0 nhận xét: