Có ông nào thẹn không bằng các em nó không nhỉ?
Ngày xưa bằng tuổi nó mình cầm tay gái thôi đã ngại đỏ cmn mặt, giờ nhìn các e bạo dạn thế này ah tin là nền công nghiệp VAV sẽ phát triển lắm đây.P/s: Có ông nào thẹn không bằng các em nó không nhỉ?

Nguồn: Davids Sơn/ Hóng Hớt Bang

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com