Em này chắc ở viện đo đạc môi trường, chỉ là xuống kiểm tra xem nguồn nước ô nhiễm thế nào thôi các bác ...Em này chắc ở viện đo đạc môi trường, chỉ là xuống kiểm tra xem nguồn nước ô nhiễm thế nào thôi mà.

Phúc Lợi, Long Biên hôm qua


Nguồn: Thề Vi Sáo

Loading...

0 nhận xét: