Gọi điện nhờ thằng bạn thân có tí việc mà nó nói rất bận thế này đây ...Nhờ nó có tí việc mà gọi điện bảo đang bận lắm, không giúp được đâu. Hoá ra nó đang thế này đâyy.
Ok fineVideo : Sơn Cận / Gr Không Sợ Chó

Nhận xét