Hãy nói cảm nhận của bạn khi nhìn vào bức hình này

Có lối sống bầy đàn hay bắt chước và lười biếng ý thức kém nên đó là bản tính của loài người hiện đại, hên e theo truyền thống.

Nguồn: St

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com