Hít gió trời bây giờ cũng bay được như thường đấy các mày ạNói chung quyền tự do cá nhân ai muốn làm gì thì làm nhưng mà các thí chủ ngứa mòng mong manh quá...sàn đá trơn té lộn mề xuống rồi lại bảo tại gió có mùi thuốc lắc...


Loading...

0 nhận xét: