Ji Chang Wook và Kang Ha Neul trong buổi tuyển chọn tham gia vở nhạc kịch


Ji Chang Wook và Kang Ha Neul trong buổi tuyển chọn tham gia vở nhạc kịch "Trường quân sự Shinheung" của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
Ơn giời, lông mày của người nào đó đã quay trở lại =))

Cre as tagged

Loading...

0 nhận xét: