Khi bạn muốn làm cơ trưởng mà lại bị lôi vào hội Thánh Đức Chúa trời

Cận cảnh hình ảnh bay về trời của thành viên Hội Đức Chúa Trời.
Căng quá. Bị sao mà vẫy cánh khiếp thế.


Nguồn: Hóng Hớt bangNhận xét