Không hiểu thằng bán đồ là thằng bỏ mẹ nào cứ bị chửi suốt ...Không hiểu thằng bán đồ là thằng bỏ mẹ nào cứ bị chửi suốt ...

Lính thuỷ đánh bộ đang tập trận chuẩn bị cho Ww 3 :)) nhưng mà đi bộ thì lại đéo đánh đc :)))


Nguồn: Linh Tuấn

Loading...

0 nhận xét: