Kiếm khách chém nát cửa hàng vì mua vàng mà không bán

KIẾM KHÁCH CHÉM NÁT CỬA HÀNG VÌ MUA VÀNG MÀ KHÔNG BÁN

Người Hải Phòng là không lòng vòng, khách đến mua vàng chủ quán không bán. Nổi cơn thịnh nộ, vị này về tư gia lấy thanh thần kiếm quay lại chém nát tiệm vàng, hiện nha sai và bổ khoái đang điều tra làm rõ.

Nguồn: Hội AE Hải Phòng

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com