Kiếm khách chém nát cửa hàng vì mua vàng mà không bánKIẾM KHÁCH CHÉM NÁT CỬA HÀNG VÌ MUA VÀNG MÀ KHÔNG BÁN

Người Hải Phòng là không lòng vòng, khách đến mua vàng chủ quán không bán. Nổi cơn thịnh nộ, vị này về tư gia lấy thanh thần kiếm quay lại chém nát tiệm vàng, hiện nha sai và bổ khoái đang điều tra làm rõ.

Nguồn: Hội AE Hải Phòng

Loading...

0 nhận xét: