Kiểu đi này thì sáng phải dậy lúc 4g lết từ nhà ra Chợ xong về bữa trưa là vừa ...Ko phải ai cũng có thể đi đôi guốc này. Người Nhật chỉ đi đôi này vào những dịp quan trọng. Nó thể hiện sự quý phái cũng giống như việc phụ nữ Nhật ko bao giờ ra đường nếu chưa makeup.