Làm đúng công thức nhưng phương pháp hơi sai tí thôi


Seri tổng hợp những thảm họa bánh trôi ngày 3/3

Nghĩ cũng đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm và thành phẩm tạo ra khiến cả dòng họ câm nín.


[ảnh: Tổng hợp]

Loading...

0 nhận xét: