Một đám định quây hội đồng đánh thanh niên kia ai dè cậu ta thủ dao trong người, lùa lại cả lũ chạy mất dépBiến ở quảng trường tpHCM tối qua.

5,6 người định quây hội đồng đánh thanh niên kia ai dè cậu ta thủ dao trong người, lùa lại cả lũ chạy mất dép.

Xong ông béo lùn mới đầu hung hăng nhất nhưng chạy cũng lẹ nhất, cuối cùng vẫn bị dính phát vào lưng trong khi bao huynh đệ ae còn lại thì tản ra dường như không quen...[share : Thánh Thiện/group KSDP] / 21/4/2018

Loading...

0 nhận xét: