Một đám định quây hội đồng đánh thanh niên kia ai dè cậu ta thủ dao trong người, lùa lại cả lũ chạy mất dép

Biến ở quảng trường tpHCM tối qua.

5,6 người định quây hội đồng đánh thanh niên kia ai dè cậu ta thủ dao trong người, lùa lại cả lũ chạy mất dép.

Xong ông béo lùn mới đầu hung hăng nhất nhưng chạy cũng lẹ nhất, cuối cùng vẫn bị dính phát vào lưng trong khi bao huynh đệ ae còn lại thì tản ra dường như không quen...[share : Thánh Thiện/group KSDP] / 21/4/2018

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com