Nhà không có tiền mua nỗi cái quần tội thật anh em ủng hộ cho em ấy mua cái đoàng hoàng mà mặc nào

Nhà không có tiền mua nỗi cái quần tội thật anh em ủng hộ cho em ấy mua cái đoàng hoàng mà mặc nào.

Nguồn: Hóng blog


Đừng quên bấm vào nút CHIA SẺ bên dưới cho mọi người cùng hóng nhé 😜