Nhập gia là phải tùy tục. Nhưng không ngờ lấy vợ Tày lại lạy khó quá ...CHÚ RỂ LOAY HOAY TOÁT CẢ MỒ HÔI VẪN KHÔNG RƯỚC ĐƯỢC VỢ VÌ 'LẠY' SAI

Nhập gia là phải tùy tục. Nhưng không ngờ lấy vợ Tày lại lạy khó quá..
Thương anh zai thao tác hoài vẫn chưa đúng.


Via: Hoàng Thị Thủy Tiên

Loading...

0 nhận xét: