Những ai ở gần khác khe nước, dòng suối đề phòng lũ ống lũ quét

CẢNH BÁO LŨ QUÉT TẠI LÀO CAI

Ngay lúc này tại Si Ma Cai, Lào Cai. Trời đang mưa rất to và dự báo sẽ còn tiếp tục mưa. Mọi người tuyệt đối cẩn thận.
Những ai ở gần khác khe nước, dòng suối đề phòng lũ ống lũ quét.

Ảnh: Khắc Thanh

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com