Những ai ở gần khác khe nước, dòng suối đề phòng lũ ống lũ quétCẢNH BÁO LŨ QUÉT TẠI LÀO CAI

Ngay lúc này tại Si Ma Cai, Lào Cai. Trời đang mưa rất to và dự báo sẽ còn tiếp tục mưa. Mọi người tuyệt đối cẩn thận.
Những ai ở gần khác khe nước, dòng suối đề phòng lũ ống lũ quét.

Ảnh: Khắc Thanh

Loading...

0 nhận xét: