Những hành động đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
Những hình ảnh này sao không được đưa lên rộng rãi để cho mọi người cùng thấy! Với thời tiết như vậy mà không có mấy anh điều tiết thì đường xá loạn hết sao.

P/s: Cảm ơn các anh đã luôn vì mọi người.


Nguồn: Bình Dương