Phát hiện chum tiền cổ khi đang đào móng nhà ...HÀ NỘI: ĐÀO MÓNG NHÀ THẤY CHUM TIỀN CỔ.

Nghi là của ông cha để lại mà khi mất không bảo con cháu. Nếu không phải cũng hơi hoang mang. Nhờ các nhà tâm linh chỉ giáo.


Nguồn: Hóng

Loading...

0 nhận xét: