Quỳ. Chổng mông vô mộ rồi nhảy.. Mọi người thì đứng xem reo hò quayThanh minh bây giờ là phải nhảy nhót ầm ầm như này hay sao?
Cạn lời với ông nào nghĩ ra trò nay.


Nguồn: Kà Văn Lỏ

Loading...

0 nhận xét: